In overleg met de ouders worden afspraken gemaakt over het wennen van het kind bij het kinderdagverblijf. Mede afhankelijk van (de leeftijd van) het kind wordt hier een invulling aan gegeven. Soms start de opvang door samen met de ouders even te spelen, andere kinderen komen meteen voor enkele uurtjes. Altijd wordt het brengen en halen voor de eerste keren op een rustig moment gepland. Zo kan het verblijf goed voorgesproken worden en kunnen de eerste ervaringen achteraf ook goed uitgewisseld worden. De leidsters observeren het nieuwe kind nauwlettend en sluiten verder zoveel mogelijk aan bij het tempo en de wensen van het kind.