Een aantal zaken hebben wij middels protocollen vastgelegd. Hierin wordt precies omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij aan: medicijngebruik, buikligging, kindermishandeling, kinderziektes, enzovoort. Ook deze protocollen zijn aanwezig en in te zien.