Wij beschouwen het als een van onze taken om aan de kinderen vrij algemeen geldende waarden en normen over te dragen. Hier valt te denken aan je aan regels en afspraken houden, respect hebben voor anderen, beleefd zijn, samen delen, samen spelen, anderen geen pijn doen. Ook hierin spelen de waarden en normen van thuis een grote rol en dragen wij deze over indien ouders dat willen.