Voor ieder kind wordt een schrift bijgehouden. wekelijks wordt er in geschreven hoe het met uw kind gaat, vorderingen, anekdotes en bezigheden worden genoemd. Als ouder krijgt u daardoor een goed overzicht hoe de dag van uw kind bij het Kinderdagverblijf De ‘B’engeltjes is verlopen. Aan het einde van de opvangtijd heeft u een leuk overzicht van de periode bij ons kinderdagverblijf. Wij vinden het leuk als ouders wat terug schrijven zodat wij ook weten wat er thuis speelt.