Op de ‘B’engeltjes hebben wij veel aandacht voor alle kinderen in groepsverband maar ook voor het individu. Wij werken met mentoren, zo heeft ieder kindje een eigen mentor. Dit betekend in de praktijk dat deze leidster een vast aanspreek punt kan worden wanneer er vragen zijn van de ouders met betrekking tot de ontwinkkeling van hun kindje.

Om de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten te houden werken wij met een volgsysteem. Middels dit systeem voeren bij regelatig observatie’s uit. Hierbij kijken wij naar de sociale ontwikkeling, spel-werkhouding, moteriek, taal en zelfstandigheid van de kinderen.

Na aanleiding van de observatie’s vinden er oudergesprekken plaats, tijdens deze gesprekken is er uitgebreid de tijd om te bespreken hoe het met hun kind(eren) gaat op de ‘B engeltjes. Ook is er natuurlijk tijd voor vragen van de ouders.