Bij het dagelijks brengen van de kinderen proberen we zoveel mogelijk volgens een vast ritueel het afscheid van de ouder te laten verlopen. Het ‘zwaaien met de handjes’ vervult voor veel kinderen een vertrouwd onderdeel van het afscheid nemen. Bestaan er veel problemen met het afscheid nemen zullen de leidsters dit bespreken met de ouders.