Nagenoeg iedere ochtend hebben we na het drinken en voor de lunch een activiteit. Daarbij kiezen we bijvoorbeeld uit:

  • Knutselen. We doen dit in kleine groepjes met de kinderen. Een globale richtlijn is dat kinderen vanaf een leeftijd van ongeveer 2 jaar mee knutselen.
  • Alle kinderen mogen zelf het door hen gewenste speelgoed pakken en zelf hun eigen weg zoeken.
  • Buiten spelen. Bij geschikt weer (zomer en winter) gaan de oudere kinderen nagenoeg iedere dag buiten spelen.
  • Stukje wandelen.
  • Georganiseerd aan tafel spelen met speciaal speelgoed.
  • Verkleden.
  • Brieven posten.
  • Muziek luisteren en samen dansen.
  • Zelf speelgoed kiezen (eventueel aan tafel).

Wij hebben een grote bolderkar tot onze beschikking, hiermee maken we in de lente, zomer en het najaar bijna dagelijks uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij in het griftpark of nabij gelegen speeltuinen. Uiteraard doen we dit nadat wij goedkeuring hebben gekregen van de ouders en worden er tijdens de uitstapjes speciale veiligheids voorschriften in acht genomen.

Het is voor de kinderen géén verplichting om mee te doen. We stimuleren dit echter wel, zeker voor de oudere kinderen. Vanaf een leeftijd van 2,5/3 jaar verwachten wij dat de kinderen meedoen aan de activiteiten. Uiteraard starten we hier geleidelijk mee en wat we daarbij verlangen is afhankelijk van de leeftijd en ook de specifieke kindkenmerken. Voor kleinere kinderen geldt vaak dat zij sneller wisselen en iets anders kunnen gaan doen.

Grotere kinderen worden gestimuleerd om de werkjes af te maken èn mee te helpen met opruimen. De middagactiviteit wordt afgestemd op de ochtendactiviteit. Veel activiteiten ondernemen we met kleinere groepjes. Zeker ’s middags liggen er verhoudingsgewijs veel kinderen in bed. De resterende kinderen kunnen we dan, bij het uitoefenen van een bepaalde activiteit, specifieke aandacht geven.