Onze dagindeling kent op vaste tijden een aantal vaste onderdelen. Op vaste tijden wordt er gegeten, gedronken en fruit gegeten. De concrete invulling van een dag is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en specifieke behoeften. Baby’s worden, in nauwe afstemming met de ouders, verzorgd wanneer zij daar behoefte aan hebben. Ze krijgen eten en drinken wanneer ze honger hebben en gaan slapen wanneer ze moe zijn. De rest van de tijd kunnen ze spelen in de box, rondkijken vanuit een wipstoel of worden ze geknuffeld op schoot. Kinderen die ouder zijn eten, drinken en slapen gezamenlijk. Kinderen slapen naar eigen behoefte en/of wensen van de ouders. De overige bezigheden worden aangepast aan de behoeften van de kinderen. De kinderen kunnen binnen en buiten spelen. Daarbij kunnen ze kiezen uit gevarieerd speelgoed en uiteenlopende bezigheden. In grote lijnen hanteren wij een dagindeling zoals die in onderstaande tabel is opgenomen.

Tijd & Activiteit:

 • 7.00 – 8.30 Kinderen worden gebracht. Kunnen ontbijten. Overdracht met de ouders en afscheid nemen.
 • 8.30 – 9.30 Kinderen worden gebracht. Overdracht met de ouders en afscheid nemen.
 • 9.45 – 10.15 Aan tafel eten we groente en fruit en drinken we thee.
 • 10.15 – 11.30 Vrij spelen eventueel een activiteit of naar buiten.
 • 11.30 – 12.30 Samen aan tafel een broodje eten.
 • 11.45  Wij eten samen een warme maaltijd.
 • 12.30 Kinderen die 1x slapen gaan naar bed.
 • 13.00 – 14.30 Vrij spelen, eventueel een activiteit of naar buiten.
 • 14.30 – 15.00 Aan tafel eten we samen yoghurt.
 • 15.00 – 16-30 Vrij spelen eventueel een activiteit of naar buiten.
 • 16.30 – 17.00 Eten we een brood maaltijd.
 • 17.00 – 19.00 Ouders kunnen de kinderen weer ophalen.

Vrij spel en opruimen

Dit is een globale dagindeling; iedere dag wordt opnieuw bekeken wat er zal worden gedaan met de kinderen. Een en ander is daarbij afhankelijk van het weer, de groepssamenstelling en de stemming van de kinderen. Wij sturen daarbij aan het einde van de dag, in verband met vermoeidheid van de kinderen, bewust op rustige activiteiten. Vaak vullen we dat samen in met het spelen aan de tafel, het doen van spelletjes en/of (voor)lezen van boekjes. Tussen door zijn er vaste verschoontijden; Voor en na het slapengaan. Na de maaltijden en voor de ouders hun kinderen weer komen ophalen.