Onze uitgangspunten, pedagogische visie en kijk op de ontwikkeling van kinderen vindt een verdere uitwerking op een groot aantal terreinen. In dit hoofdstuk hebben we de betekenis voor onze dagelijkse praktijk nader voor u uitgewerkt.

We hebben een onderscheid gemaakt in de volgende thema’s:

 • de groep
 • dagindeling
 • opvangtijden en halen en brengen
 • afscheid nemen
 • activiteiten
 • speciale activiteiten en feesten
 • eten en drinken
 • kinderen en persoonlijke hygiëne
 • sfeer en inrichting
 • de leidsters
 • waarden en normen
 • schriftje
 • ouders
 • gezondheid
 • speelruimte en speelgoed
 • plaatsingsbeleid
 • wennen
 • protocollen

De groep

Door de verticale samenstelling van de groep kan een kind met kinderen van diverse leeftijden spelen. Aan sommige kinderen kan een kind zich een beetje optrekken, anderzijds leert het zich beheersen in contact met jongere kinderen. De grote kinderen houden rekening met de kleintjes en de kleintjes leren van de groten en soms is dat ook omgekeerd De samenstelling van de groep wisselt per dag. Alle kinderen spelen met elkaar of als ze daar behoefte aan hebben spelen ze alleen. Onze maximale bezetting per dag bedraagt 9 kinderen.