Onze leidsters hebben een open en positieve houding naar alle kinderen, waardoor het kind de eigen ontwikkeling kan doormaken. De leidster zorgt mede voor een vertrouwde en stimulerende sfeer. Belangrijk in de benadering van de leidsters is dat zij kunnen variëren in hun gedrag en zowel stimulerend, begeleidend, corrigerend, sturend als ook afwachtend kunnen zijn. Daar waar mogelijk zullen de leidsters zoveel mogelijk mee doen met de diverse activiteiten. Dominant is dat gewenst gedrag wordt beloond. Ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk omgebogen door het kind iets anders aan te bieden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk met een vast team van leidsters te maken hebben.

 

Er staan elke dag 2 vaste leidsters op de groep die beide fulltime werken. Elke dag vaste gezichten zonder verloopt. Ook hebben wij een stagiaire die indien nodig inval werk kan doen. De inzet van de leidsters is gebaseerd op een vast weekschema. Bij kortdurende vervanging maken wij gebruik van een vaste vervangster en zoeken wij in principe mogelijkheden binnen ons vaste team.